Folksol
startsolpanelerladdboxarvåra kontorkontakt
Skaffa solceller från Folksol
Med egen solanläggning kan du minska dina elkostnader och minska ditt beroende av de stora elbolagen.
Låt oss installera din solanläggning. Med egna tekniker, elektriker och montörer sköter vi hela projektet från start till mål utan några underleverantörer.

Vi erbjuder solpaneler från marknades största leverantörer, såsom Electrolux, Trina Solar, DMEGC m fl. Våra växelriktare kommer främst från Huawei och Growatt.
Kontakta oss